VIDHYASHAKTI

Gujarati current affairs and general knowledge.

17/05/2017

Current Affairs Gujarati Magazine Vidhyashakti Ank-25

નેટ પ્રોબ્લેમને લીધે બ્લોગ પર અંક સોમવારને બદલે બુધવારે મુકાયેલ છે.
પરંતુ વોટ્સઅપ વાંચકોને રેગ્યુલર રીતે જ અંક મળેલ છે.